• จำนวนสมาชิก
    1,845,012
  • จำนวนคลิปทั้งหมด
    5,251
  • จำนวนข่าวทั้งหมด
    3,539
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลจาก H PLAY ยินดีด้วยนะคะ

ยินดีด้วยค่ะ กับผู้โชคดีสำหรับกิจกรรม H PLAY ประจำปี 2555 นี้กันแล้วนะคะ

ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดด้วยค่ะ รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ 

รางวัลใหญ่รถยนต์ HONDA BRIO จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

รหัสผู้เล่นH100682 ทรูไอดีm0830052xxx

รางวัลปลอบใจ Aircard Power Surf III 21 Mbps. จำนวน 99 รางวัล ได้แก่

1 รหัสผู้เล่นH1008175 ทรูไอดีm0830193xxx

2 รหัสผู้เล่นH10013621 ทรูไอดีm0830024xxx

3 รหัสผู้เล่นH1006627 ทรูไอดีm0885716xxx

4 รหัสผู้เล่นH10011292 ทรูไอดีm0820536xxx

5 รหัสผู้เล่นH10016789 ทรูไอดีm0833333xxx

6 รหัสผู้เล่นH1003676 ทรูไอดีm0910042xxx

7 รหัสผู้เล่นH10030188 ทรูไอดีm0865045xxx

8 รหัสผู้เล่นH10011049 ทรูไอดีm0891271xxx

9 รหัสผู้เล่นH10018401 ทรูไอดีm0908912xxx

10 รหัสผู้เล่นH10032432 ทรูไอดีm0863350xxx

11 รหัสผู้เล่นH10016681 ทรูไอดีm0863337Xxx

12 รหัสผู้เล่นH10031901 ทรูไอดีm0882537xxx

13 รหัสผู้เล่นH10025226 ทรูไอดีm0842640xxx

14 รหัสผู้เล่นH10024191 ทรูไอดีworadet---@hotmail.com

15 รหัสผู้เล่นH10025646 ทรูไอดี pe_kojipi---@hotmail.com

16 รหัสผู้เล่นH10019670 ทรูไอดีm0885629xxx

17 รหัสผู้เล่นH10028634 ทรูไอดีto_gre---@hotmail.com

18 รหัสผู้เล่นH10026141 ทรูไอดีm0830639xxx

19 รหัสผู้เล่นH10029030 ทรูไอดีemag_wohs---@hotmail.com

20 รหัสผู้เล่นH10023333 ทรูไอดีminty_loveeey---@hotmail.com

21 รหัสผู้เล่นH10033509 ทรูไอดีm0909323xxx

22 รหัสผู้เล่นH10024014 ทรูไอดีm0858643XXX

23 รหัสผู้เล่นH10028649 ทรูไอดีnatthapat1---@gmail.com

24 รหัสผู้เล่นH10022937 ทรูไอดีm0885805xxx

25 รหัสผู้เล่นH10011151 ทรูไอดีnara_fuku---@live.com

26 รหัสผู้เล่นH10017011 ทรูไอดีlaserje---@hotmail.com

27 รหัสผู้เล่นH10032792 ทรูไอดีm0830259xxx

28 รหัสผู้เล่นH10026468 ทรูไอดีm0809000xxx

29 รหัสผู้เล่นH10027293 ทรูไอดีteddy-bea---@hotmail.com

30 รหัสผู้เล่นH10016270 ทรูไอดีongchai---@gmail.com

31 รหัสผู้เล่นH10021563 ทรูไอดีm0835171xxx

32 รหัสผู้เล่นH10010819 ทรูไอดีm0864079xxx

33 รหัสผู้เล่นH10010416 ทรูไอดีm0820509xxx

34 รหัสผู้เล่นH10029747 ทรูไอดีm0840455xxx

35 รหัสผู้เล่นH10031385 ทรูไอดีm0838644xxx

36 รหัสผู้เล่นH10024986 ทรูไอดีm0855850xxx

37 รหัสผู้เล่นH10030191 ทรูไอดีrku_l---@hotmail.com

38 รหัสผู้เล่นH10023795 ทรูไอดีm0820348xxx

39 รหัสผู้เล่นH1005232 ทรูไอดีm0891108xxx

40 รหัสผู้เล่นH1007726 ทรูไอดีm0840125xxx

41 รหัสผู้เล่นH10032429 ทรูไอดีm0910465xxx

42 รหัสผู้เล่นH1005066 ทรูไอดีtomutsu2---@hotmail.com

43 รหัสผู้เล่นH10010895 ทรูไอดีtytiiesu---@hotmail.com

44 รหัสผู้เล่นH10027806 ทรูไอดีm0812356xxx

45 รหัสผู้เล่นH1005465 ทรูไอดีm0910607xxx

46 รหัสผู้เล่นH10029921 ทรูไอดีm0886764xxx

47 รหัสผู้เล่นH10024968 ทรูไอดีdarkseraphim_---@hotmail.com

48 รหัสผู้เล่นH10031418 ทรูไอดีm0909978xxx

49 รหัสผู้เล่นH1006869 ทรูไอดีm0909796xxx

50 รหัสผู้เล่นH10030476 ทรูไอดีm0909726xxx

51 รหัสผู้เล่นH1007265 ทรูไอดีm0882526xxx

52 รหัสผู้เล่นH1004860 ทรูไอดีequinoxa---@gmail.com

53 รหัสผู้เล่นH1002790 ทรูไอดีm0830163xxx

54 รหัสผู้เล่นH10014422 ทรูไอดีatthaphon---@gmail.com

55 รหัสผู้เล่นH1004345 ทรูไอดีhaew2---@hotmail.com

56 รหัสผู้เล่นH1007855 ทรูไอดีm0864155xxx

57 รหัสผู้เล่นH10028931 ทรูไอดีmaoa---@gmail.com

58 รหัสผู้เล่นH1005172 ทรูไอดีm0839448xxx

59 รหัสผู้เล่นH10014749 ทรูไอดีm0840919xxx

60 รหัสผู้เล่นH10027794 ทรูไอดีgon_dun---@hotmail.com

61 รหัสผู้เล่นH10012240 ทรูไอดีm0858325xxx

62 รหัสผู้เล่นH1003836 ทรูไอดีm0820870xxx

63 รหัสผู้เล่นH1003054 ทรูไอดีm0830357xxx

64 รหัสผู้เล่นH1006261 ทรูไอดีm0830587xxx

65 รหัสผู้เล่นH1005694 ทรูไอดีkui_k---@yahoo.com

66 รหัสผู้เล่นH10018542 ทรูไอดีtheeranit_---@hotmail.com

67 รหัสผู้เล่นH10029267 ทรูไอดีm0863300xxx

68 รหัสผู้เล่นH10021995 ทรูไอดีm0891040xxx

69 รหัสผู้เล่นH1001276 ทรูไอดีm0837078xxx

70 รหัสผู้เล่นH1003365 ทรูไอดีcjea---@hotmail.com

71 รหัสผู้เล่นH10024791 ทรูไอดีjingjai_---@hotmail.com

72 รหัสผู้เล่นH10030152 ทรูไอดีm0886132xxx

73 รหัสผู้เล่นH10033786 ทรูไอดีm0809887xxx

74 รหัสผู้เล่นH10010046 ทรูไอดีkades---@gmail.com

75 รหัสผู้เล่นH10029954 ทรูไอดีm0887821xxx

76 รหัสผู้เล่นH1007792 ทรูไอดีm0838338xxx

77 รหัสผู้เล่นH10023273 ทรูไอดีm0824837xxx

78 รหัสผู้เล่นH10024200 ทรูไอดีbird---@gmail.com

79 รหัสผู้เล่นH10012682 ทรูไอดีbaselek9---@gmail.com

80 รหัสผู้เล่นH1003893 ทรูไอดีm0863330xxx

81 รหัสผู้เล่นH1002153 ทรูไอดีm0802222xxx

82 รหัสผู้เล่นH10022865 ทรูไอดีm0863632xxx

83 รหัสผู้เล่นH10020726 ทรูไอดีm0886246xxx

84 รหัสผู้เล่นH10027917 ทรูไอดีm0882539xxx

85 รหัสผู้เล่นH10011101 ทรูไอดีm0865709xxx

86 รหัสผู้เล่นH10017723 ทรูไอดีm0832055xxx

87 รหัสผู้เล่นH1004976 ทรูไอดี 8881168880635716 (หมายเลขทรูการ์ด)

88 ผู้เล่นH10010675 ทรูไอดีm0865115xxx

89 รหัสผู้เล่นH10016300 ทรูไอดีm0802035xxx

90 รหัสผู้เล่นH1009476 ทรูไอดีc4_bo---@hotmail.com

91 รหัสผู้เล่นH10024383 ทรูไอดีanny.love---@gmail.com

92 รหัสผู้เล่นH10019790 ทรูไอดีm0910286xxx

93 รหัสผู้เล่นH10012279 ทรูไอดีm0910388xxx

94 รหัสผู้เล่นH1003268 ทรูไอดีsub_gh---@hotmail.com

95 รหัสผู้เล่นH10016189 ทรูไอดีm0863376xxx

96 รหัสผู้เล่นH10030167 ทรูไอดีm0859978xxx

97 รหัสผู้เล่นH10027089 ทรูไอดีm0865709xxx

98 รหัสผู้เล่นH10011723 ทรูไอดีm0825264xxx

99 รหัสผู้เล่นH10017993 ทรูไอดีm0825625xxx

 

เงือนไขในการรับของรางวัล

1.     ทางบริษัทจะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีโดยใช้รหัสผู้เล่นและทรูไอดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลและเงือนไขในการรับของรางวัลสองช่องทางได้แก่

1.1)         Website : http://hplay.truelife.com

1.2)         Application H PLAY

** สามารถดูรหัสผู้เล่นได้ใน Application H PLAY โดยเข้าไปที่เครื่องหมาย” i ” บริเวณมุมซ้ายบนของหน้าจอ

2.     ผู้โชคดีต้องยืนยันรายละเอียดของตน โดยการส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ กลับมาที่ Email : hplayteam@gmail.com เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายวันเวลาในการรับมอบของรางวัลต่อไป

2.1)         ชื่อ-นามสกุล

2.2)         เลขที่บัตรประชาชน

2.3)         เบอรโทรติดต่อกลับ

2.4)         ทรูไอดี ที่ใช้ลงทะเบียนเล่น H PLAY

2.5)         รหัสผู้เล่น H PLAY

2.6)         เบอร์ทรูมูฟเอช ที่ใช้ในการเล่น H PLAY

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราที่กฎหมายกำหนด ตามมูลค่ารางวัลที่ตนเองได้รับในวันรับของรางวัล

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 26อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ เลขที่ 121/102, 121/103ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ทางบริษัทกำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2556หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยในการนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับของรางวัลดังกล่าวภายใต้การพิจารณาตามความเหมาะสมของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

5. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆได้รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับของรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัลสำหรับ พนักงานของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด, บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

7. ในกรณีที่ทางบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือผิดกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

View 4,786
SUGGESTION
Comments